معرفی معرفی


دبیرستان پسرانه  استعداد های درخشان شهید حسن رحیمی فر میبد در سال تحصیلی 91-90 با پذیرش 90 نفر دانش آموز ، کار خود را آغاز نمود.


رشته های تحصیلی آموزشگاه :

 • ریاضی فیزیک
 • علوم تجربی
 • علوم انسانی

امکانات فیزیکی امکانات فیزیکی

 • نمازخانه
 • آزمایشگاه
 • کارگاه کامپیوتر
 • کلاس های هوشمند
 • کتابخانه
 • سالن همایش ها
 • سلن ورزشی
   

اهداف و برنامه ها اهداف و برنامه ها


۱-تربیت نسلی،آگاه، عالم و دانش پژوه ، نیک کردار و سلیم النفس ، با ایمان و راست گفتار ، خلاق و مبتکر ، آزاده و شجاع ، آگاه  و مسئولیت پذیر ، پر تلاش و با نشاط
2-همسویی توانمندیهای دانش آموزان با نیازهای آنها و جامعه
۳-ارتقای کیفیت فعالیتهای مرکز در جهت افزایش توانمندیها ومهارتهای دانش آموزان
4-استفاده بهینه از امکانات ، منابع و ظرفیتهای موجود به منظور تسهیل و تسریع فرآیند یادهی-یادگیری برای دانش آموزان
5-تجهیز مرکز به فناوری های نو

آیین نامه کلی دبیرستان آیین نامه کلی دبیرستان

الف-وظایف دانش آموز:
ماده1: هر یک از دانش آموزان در دوران تحصیل موظفند موازین اسلامی و مقررات آموزش و پرورش را در اخلاق خویش به شرح زیر معمول دارند:
1-1-رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر،معاونین،معلمان،مربیان و دیگر کارکنان واحد آموزشی.
2-1-رعایت حسن رفتار و اخلاق و همکاری با سایر دانش آموزان.
3-1-سعی شایسته در یادگیری و تحصیل و اطاعت از دستورات آموزشی و تربیتی و شرکت در فعالیتهای اجتماعی دبیرستان و انجام فرایض دینی.
4-1-حضور به موقع در مدرسه و خروج از آن در پایان ساعت مقرر و پرهیز از خروج در غیر ساعت مقرر بدون اطلاع اولیاء خود و موافقت مدیریت دبیرستان.
5-1-حضور مرتب در کلاس درس طبق برنامه هفتگی و پرهیز از غیبت های غیر موجه.
تبصره:در صورت غیبت دانش آموز از مدرسه لازم است ولی او در اولین فرصت غیبت دانش آموز را به واحد آموزشی اطلاع داده و با حضور خویش و ارایه دلایل شفاهی یا گواهی کتبی نسبت به توجیه علت غیبت دانش آموز اقدام نمایند تا در صورت لزوم در پرونده اش ثبت و ضبط گردد.
6-1-رعایت بهداشت فردی و همکاری با دانش آموزان دیگر و مسئولین مربوطه در پاکیزه نگهداشتن فضا و محیط دبیرستان.
7-1-استفاده از پوشش تعیین شده از طرف دبیرستان و کفش و جوراب ساده و مناسب و اصلاح موی سر متناسب با شئونات دانش آموزی طبق دستورالعملهای اعلام شده.
8-1-دانش آموزان جهت حفظ تقدس و جایگاه مقام دانش آموزی موظفند شئونات در خور شخصیت دانش آموزی را در خارج از مدرسه نیز رعایت نمایند.
9-1-خودداری از بکار بردن وسایل تجملی و زینتی و پرهیز از به همراه آوردن اشیاء گرانبها و وسایل غیر مجاز(از قبیل عکس،نوارهای صوتی و تصویری و کتاب های نا مناسب،CD ،تلفن همراه و...)در دبیرستان.
10-1-رعایت ضوابط دبیرستان در بازدیدهای علمی و اردوها و حوزه های امتحانی الزامی است.
11-1-خودداری از خرید و فروش در مدرسه.
12-1-کوشش و توجه در حفظ و مراقبت از وسایل خویش و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال و تجهیزات ساختمان دبیرستان.
تبصره:بدیهی است چنانچه دانش آموز خساراتی به وسایل و ساختمان دبیرستان یا سایر دانش آموزان وارد آورد باید خسارات وارده را جبران نماید. 


ب-ترغیب و تشویق:
ماده 2:دانش آموزانی که وظایف خود را به نحو شایسته انجام می دهند،از طریق زیر و با رعایت ترتیب مورد تشویق قرار می گیرند:
1-2-تشویق شفاهی در کلاس درس،در حضور دانش آموزان.
2-2-تشویق شفاهی در مراسم صبحگاهی ،در حضور کلیه دانش آموزان.
3-2-تشویق کتبی در کلاس درس،در حضور دانش آموزان.
4-2-تشویق کتبی در حضور کلیه دانش آموزان.
5-2-اعطای جایزه یا لوح تقدیر با امضاء مدیر دبیرستان در حضور دانش آموزان و با حضور اولیاء دانش آموزانی که تقدیر می شوند.
6-2-معرفی برای شرکت در اردوهای تربیتی،آموزشی ، فرهنگی ،هنری و...
7-2-تشویق کتبی یا اعطای لوح تقدیر برای دانش آموزان ممتاز در هر مقطع که در انجام فرایض دینی،مخصوصا نماز و فعالیتهای آموزشی و تربیتی و شرکت در کارهای اجتماعی درخشان تر از دیگران شناخته می شوند.
ج-تذکر و تنبیه:
ماده3-عدم رعایت و سهل انگاری در وظایف مندرج در ماده1 تخلف محسوب می شود.دانش آموزانی که راهنمایی های تربیتی،در آنها مفید و موثر واقع نمی شود با رعایت ترتیب و تناسب ذیل مورد تذکر و تنبیه قرار می گیرند:
1-3-تذکر یا اخطار شفاهی به طور خصوصی.
2-3- تذکر یا اخطار شفاهی در حضور دانش آموزان دیگر.
3-3-اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانش آموز.(بدون درج در پرونده )
4-3- اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانش آموز.(با درج در پرونده )
5-3-اخطار کتبی و تقلیل نمره انضباط در هر مرتبه حداکثر دو نمره.در صورت تکرار،اخذ تعهد کتبی از دانش آموزان و ولی او به منظور عدم تکرار موارد مشابه.
6-3-تغییر کلاس.
7-3-محروم کردن از کلاس و اطلاع کتبی به ولی دانش آموز.
.


ومن الله توفیق

کادر اجرائی آموزشگاه کادر اجرائی آموزشگاه

 

 

سال تحصیلی 94-93

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

تلفن‌ثابت

تلفن همراه

میرزا جاوید  خطیبی

مدیر دبیرستان

32344800

9132523927

جمال برزگر

معاون آموزشی

32344801

9132572384

احمد  زارع

معاون پرورشی

32348400

9132569255

علی فلاح

معاون پژوهشی

32348401

9132516344

جمال میرفلاح

معاون فناوری

32348401

9132534408

علی برزگری

مشاور

32344801

9132570187

محمد  علی گل محمدی

سرپرست

32348400

9131536137

محمد حسین اکبریان

مسئول کتابخانه

32344801

 9352621429