اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

انتخابات شورا ها


 

برندگان این انتخابات به شرح ذیل اند:

اعضای علی البدل بدین شرح اند: