نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداف و برنامه ها

اهداف و برنامه ها۱-تربیت نسلی،آگاه، عالم و دانش پژوه ، نیک کردار و سلیم النفس ، با ایمان و راست گفتار ، خلاق و مبتکر ، آزاده و شجاع ، آگاه  و مسئولیت پذیر ، پر تلاش و با نشاط
2-همسویی توانمندیهای دانش آموزان با نیازهای آنها و جامعه
۳-ارتقای کیفیت فعالیتهای مرکز در جهت افزایش توانمندیها ومهارتهای دانش آموزان
4-استفاده بهینه از امکانات ، منابع و ظرفیتهای موجود به منظور تسهیل و تسریع فرآیند یادهی-یادگیری برای دانش آموزان
5-تجهیز مرکز به فناوری های نو