اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

بازدید معاون و کارشناسان مرکز ملی پرورش استعدا های درخشان

بازدید معاون و کارشناسان مرکز ملی پرورش استعدا های درخشانبازدید معاون و کارشناسان مرکز ملی پرورش استعداد های درخشان از دییرستان استعداد های درخشان شهید رحیمی فر

 

آقای مهندس نستوه معاون مرکز ملی پرورش استعداد های درخشان کشور و کارشناسان آن مرکز آقای شورچی و خانم آقا میری ، همراه با خانم نجم رئیس اداره استعداد های درخشان استان یزد و آقای موحدی فر رئیس اداره آموزش وپرورش میبد از آموزشگاه رحیمی فر بازدید و فعالیت های مدرسه را مورد بررسی قرار دادند.