اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برندگان معزز مسابقات قرآنی سمپاد استان یزد

برندگان معزز مسابقات قرآنی سمپاد استان یزد

 

برندگان معزز مسابقات قرآنی سمپاد استان یزد

 

ضمن تبریک به این افتخار آفرینان و آرزوی توفیق روزافزون برای آنان در زندگی علمی و عملی شان، از تمام دانش آموزان گرامی ای که زحمت شرکت در مسابقات را متحمل شده اند تقدیر می کنیم و پیشرفت فزاینده را برای ایشان مسألت می نمائیم.