اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برندگان معزز مسابقات قرآنی سمپاد استان یزد

برندگان معزز مسابقات قرآنی سمپاد استان یزد


برندگان معزز مسابقات قرآنی سمپاد استان یزد

 

برندگان معزز مسابقات قرآنی سمپاد استان یزد

 

ضمن تبریک به این افتخار آفرینان و آرزوی توفیق روزافزون برای آنان در زندگی علمی و عملی شان، از تمام دانش آموزان گرامی ای که زحمت شرکت در مسابقات را متحمل شده اند تقدیر می کنیم و پیشرفت فزاینده را برای ایشان مسألت می نمائیم.