اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

بزرگداشت هفته معلم

بزرگداشت هفته معلم 

بزرگداشت هفته معلم

 

به مناسبت روز معلم شورای دانش آموزی به نماینگی کل دانش آموزان آموزشگاه ازجمعی از دبیران گرانقدر خود تقدیر و تشکر نمودند.