اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

نتایج مسابقات دو صحرا نوردی

نتایج مسابقات دو صحرا نوردی 

نتایج مسابقه دو صحرانوردی مدارس متوسطه دوم پسران

نتایج تیمی

ردیف

آموزشگاه

امتیاز

مقام

1

هنرستان شهید چمران

37

اول

2

رحیمی فر

33

دوم

3

هنرستان تلاشگران

22

سوم

4

هنرستان رشیقی

16

چهارم

 

 

نتایج انفرادی

ردیف

ورزشکار

آموزشگاه

مقام

1

مرتضی کاظمی

هنرستان شهید چمران

اول

2

محمدجواد امامی

هنرستان شهید چمران

دوم

3

محمد رنجبر

هنرستان تلاشگران

سوم

4

علیرضا مسیحایی

رحیمی فر

چهارم

5

محمد جواد دهقانی

رحیمی فر

پنجم

6

امین پورکوثری

رحیمی فر

ششم

7

امیرمحمد کارگر

رحیمی فر

هفتم

8

مهدی پهلوان شمسی

هنرستان شهید چمران

هشتم

9

امیرحسن زارعی

هنرستان رشیقی

نهم

10

محمد قربان پور

هنرستان تلاشگران

دهم