نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کادر اجرائی

کادر اجرائی


 

 

سال تحصیلی 94-93

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

تلفن‌ثابت

تلفن همراه

میرزا جاوید  خطیبی

مدیر دبیرستان

32344800

9132523927

جمال برزگر

معاون آموزشی

32344801

9132572384

احمد  زارع

معاون پرورشی

32348400

9132569255

علی فلاح

معاون پژوهشی

32348401

9132516344

جمال میرفلاح

معاون فناوری

32348401

9132534408

علی برزگری

مشاور

32344801

9132570187

محمد  علی گل محمدی

سرپرست

32348400

9131536137

محمد حسین اکبریان

مسئول کتابخانه

32344801

 9352621429