اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

کسب رتبه دوم دانش آموزان سال دوم تجربی آموزشگاه در استان یزد


 

 

 

در ضمن تعداد 8 نفر از دانش آموزان سال دوم ریاضی در روز آزمون که با المپیاد همزمان بود در المپاد شرکت نموده و در آزمون سمپاد غایب بودند بنابراین نمره و رتبه دانش آموزان دوم ریاضی به علت عدم جامعیت اعلام نمی شود.