اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

13 آبان

13 آبان 

بمناسبت 13 آبان روز مبارزه با استکبار  عده ای از دانش آموزان در مراسم راه پیمایی این روز شرکت کردند.